看榜時感作

聖主恩求士,
吾親又望兒。
此身思報補,
回首感推移。

 

Khán bảng thời cảm tác

Thánh chúa ân cầu sĩ,
Ngô thân hựu vọng nhi.
Thử thân tư báo bổ,
Hồi thủ cảm suy di.

 

Dịch nghĩa

Vua thánh ân tìm kẻ sĩ,
Cha ta lại mong ta thi đậu.
Thân này lo sao báo đáp,
Ngoái lại, cảm khái về sự đổi dời.


Đây là bài thơ sớm nhất của Ngô Đức Kế hiện nay còn được chép, làm khoảng tháng 3 năm Tân Sửu (1901) sau khi đi xem yết bảng, biết tin mình đỗ. Bài thơ được học giả Đào Duy Anh thuộc thế hệ kế cận từng cộng tác với Ngô Đức Kế ghi lại trong sổ tay của mình rồi có dịp cung cấp cho gia đình tác giả kèm theo bản dịch.

Nguồn: Phan Văn Các, “Khí phách và tâm hồn nhà chí sĩ Ngô Đức Kế qua những vần thơ chữ Hán”, Tạp chí Hán Nôm, số 5(90), 2008

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Duy Anh

Vua thánh kén kẻ sĩ,
Lòng cha mẹ thương con.
Thân này lo đền đáp,
Ngoái lại chạnh mất còn.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ơn vua mong kén kẻ hiền
Mẹ cha mong được con mình đỗ cao
Thân này biết báo đáp sao
Ngoảnh đầu thế sự biết bao đổi dời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thánh ân tìm kẻ sĩ hiền,
Mẹ cha ta lại mong liền đỗ ngay.
Lo sao báo đáp thân này,
Ngoảnh đầu cảm khái sự thay đổi dời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Ơn vua tìm kẻ sĩ hiền ngay,
Cha mẹ lại mong đỗ gấp đây!
Lo lắng thân này sao báo đáp,
Ngoảnh đầu cảm khái sự vần xoay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời