11.00
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 21/03/2009 07:40

Gió mưa sao chẳng đến tìm nhau?
Nỡ để sông Ngân lạnh nhịp cầu!
Lận đận ví thương tình bốn bể,
Não nùng ngoảnh lại một trời thâu;
Ôi hoa rơi xuống lòng riêng hận
Mà gió bay lên khách bỗng sầu.
Thuyền dẫu có đi không tính lại
Lặng nhìn nước chảy, chảy về đâu?