Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 20/03/2009 14:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 20/03/2009 21:37

Kính viếng những linh hồn vì nước

Đất Việt từ Vương biệt dặm hồng
Cung vàng điện ngọc cũng là không!
Cười nheo mắt lệ trên hoang đảo
Khóc héo thân tàn giữa bể đông...
U uất bước lần ven Bắc Hải
Căm hờn lặng nắm đốc thanh long.
Hỡi ơi! Quốc biến, dân lâm nạn
Tóc trắng, giang san... nát cõi lòng.


Mùa hè 1953