Chưa có đánh giá nào
Nước: Hungary
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Pilinszky János (1 bài)
- Váci Mihály (4 bài)
- Nagy László (3 bài)
- Kányádi Sándor (4 bài)
- Weöres Sándor (4 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 24/06/2021 08:18 bởi hongha83
Nemes Nagy Ágnes (1922-1991) là nhà thơ, dịch giả, nhà văn Hungary sinh và mất ở Budapest, giải thưởng Kossuth.