Tôi đi đi lại lại
Trong căn phòng ấm áp
Nơi hành lang, thi với bầy quạ đen ở ngoài kia
Đám người khùng gào thét
Đòi tương lai
Các vết thương của chúng ta
Làm nổ tung cả cái thời độc ác
Nhưng những chiếc đồng hồ
Lại nhích đi chậm chạp


Nguồn: Các nhà văn Thuỵ Điển giải Nobel, NXB Lao động, 2010.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)