Quay mặt đi
Em chờ anh
Anh đang ở rất xa người sống
Hay có thể rất gần
Quay mặt đi
Em chờ anh
Vì người mới ra tù
Không được phép lại để mình bị bắt
Bởi cái bẫy của nhớ mong khao khát
Hay bởi được tôn vinh
Đội vương miện bằng cát bụi hành tinh

Tình yêu là cây mọc trên cát
Hiến dâng trong lửa
Và không bị huỷ tàn

Quay mặt đi
Cô ấy cũng chờ anh


Nguồn: Các nhà văn Thuỵ Điển giải Nobel, NXB Lao động, 2010.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)