Cái tên gọi của mi đã mất
Thế gian vội đến ngay
Chào mời tên mới mi tha hồ chọn lựa
Mi lắc đầu
Nhưng người tình
Khi xưa đã tìm được cho mi chiếc kim trong đống rạ
Nghe thấy không: anh ấy gọi mi rồi


Nguồn: Các nhà văn Thuỵ Điển giải Nobel, NXB Lao động, 2010.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)