Ở trong vừng sáng đang đi
Tràn tay yêu mmuốn, đời thì đẹp sao.

Ngắm cây mắt chán đâu nào,
Cây chan chan mộng, cây rào rào xanh.

Đường soi vắt giữa dâu thanh,
Tôi trong y xá nhìn quanh phía ngoài.

Thuốc kia tôi chẳng thấy mùi,
Chắc hoa cẩm chướng nở rồi đâu đây.

Bị tù, chuyện có chi hay!
Vấn đề là chẳng buông tay chịu hàng.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé