Ở lại bình yên, các bạn,
             ở lại bình yên
Tôi ra đi
             với các anh ở trong hồn,
và cuộc đấu tranh trong óc.
Ở lại bình yên.
                  các bạn tôi nhé,
                                 ở lại bình yên.
Tôi không muốn thấy các anh trên bờ biển
Xếp hàng như chim trong những tờ bưu ảnh.
Tôi khôngmuốn thấy các anh cầm những mùi xoa,
                           không, đừng như thế.
Tôi thấy hình tôi hiện cả người
                           trong mắt các bạn tôi.
Các bạn tôi ơi
          những đồng đội đấu tranh
                        những bạn bè lao động,
Từ biệt không một lời.
Những đêm sẽ cài then cánh cửa
Những tháng năm sẽ chăng tơ nhện trên song
Và tôi sẽ hát bài ca trong tù như một bài ca chiến đấu.
Chúng ta sẽ trùng phùng, các bạn ạ
                        ta sẽ lại gặp nhau.
Chúng ta sẽ mỉm cười ngoài ánh mặt trời
Chúng ta sẽ kề vai tranh đấu.
Các bạn ơi
   những đồng đội đấu tranh
           những bạn bè lao động,
                                 giã từ!

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé