Những tiếng hát của con người
Còn đẹp hơn con người nữa;
Chứa đầy hy vọng nặng hơn,
buồn hơn, và cũng bền hơn con người,
Yêu hơn con người, tôi yêu bài họ hát.
Có khi tôi đã sống xa người,
nhưng không thể nào xa tiếng hát;
Cũng có khi tôi phụ người yêu,
nhưng không bao giờ phụ tiếng hát tôi hát vì người;
Cũng không bao giờ những tiếng hát đã lừa tôi.
Cho dù ngôn ngữ đổi thay,
Bao nhiêu tiếng hát tôi đây hiểu rồi.
Không chi bằng được trên đời,
Kể bao mĩ vị chào mời uống ăn,
Kể bao xứ nước đã thăm,
Kể bao mắt thấy, tay cầm, tai nghe
Không gì làm tôi sung sướng đê mê
Không gì thắm cho bằng nghe tiếng hát...


(Theo bản dịch của Đốpdinhxki)
Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé