Không khoe đâu nhé mình ơi,
Anh như đạn phóng qua mười năm giam.
Nếu không nghe nhói ở gan,
Thì anh tim óc vẫn toàn như xưa.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé