Em ở trên cao
Giữa bao cành nhánh ngọt ngào trái cây,
Mắt xanh em - mặt trời đầy,
Miệng em xinh đẹp xoa bầy mật thơm;
Còn anh đứng dưới cây ôm
Một chân đã ngập bóng hôm dưới mồ,
Rồi anh đi trước em xa,
Và em ở lại tuổi già không anh.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé