Bờ bên kia trước mặt, là xứ sở tôi
Đứng ở vácna này, cha gọi: con ơi
Cha gọi: con ơi, và lời kêu lặp lại...

Con có nghe thấy không,
Mơmét ơi, Mơmét

Hắc hải trôi qua và chẳng hề ngừng
nhớ quê hương như điên dại, nhớ quê hương...
Con ơi, cha gọi con, con có nghe chăng?
Mơmét ơi, mơmét.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé