Ngủ yên, mình ngủ yên-yên
Từ bao vườn tược anh đem ngủ về
Dàn nho trong mắt phản chiếu xanh ghê
Ngủ yên, yên ngủ mình nghe!
Em tôi cười với tiên về trong mơ...

Ngủ yên, mình ngủ yên-yên
Xa từ biển thẳm anh đem ngủ về
Giấc hoè rộng mát, nhẹ tựa cánh ve
Ngủ yên, yên ngủ mình nghe!
Em mơ dưới bóng buồm che-gió phồng...

Ngủ yên, mình ngủ yên-yên
Từ muôn tinh tú anh đem ngủ về
Đậm xanh giấc ngủ êm tựa nhung the
Ngủ yên, yên ngủ mình nghe!
Vì tim anh vẫn thức kề bên em...

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé