Tôi đã mơ thấy người yêu dấu
Người yêu hiển hiện trên đám lá cành
Người yêu như trăng lướt giữa mây xanh,
Người yêu đi và tôi theo dõi
Tôi đứng lại, và người yêu đứng lại,
Tôi nhìn người yêu, người sững nhìn tôi
Và cả chuyện này có thế thôi...

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé