Đại dương hang động âm thầm
Chiều sâu thăm thẳm muôn phần cô đơn
Mặt trên sóng biển dập dồn
Càng sâu xuống đáy chẳng còn sóng xao
Kết bè kết lũ dưới sâu
Thần linh thuỷ quái phải đâu là người
Khóc than là chuyện đã rồi
Trẻ trung kiều diễm một đời tài hoa
Biết bao thuỷ thủ chia xa
Biển xanh là mộ quê nhà nghìn thu
Cô đơn giữa biển hoang vu
Cầu cho thanh tịnh tâm tư muôn đời
Quả đất tội lỗi ngút trời
Nằm yên dưới mộ chưa nguôi đau sầu
Ngủ ngoan đi nhé biển sâu
Để cho sóng dậy đua nhau ầm ào


Nguồn: Thơ tình song ngữ (tập 8, tr.46)/ NXB Trẻ, 2001.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)