Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi MinhAnh&PhuongLinh vào 10/10/2008 03:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 10/10/2008 06:45

Kính tặng Lương Thúc Kỳ tiên sinh

I
Thuyền. Sóng cả.
Bá, Thúc:
Trúc.
Châu, Y:
Đi.
Vinh hoa,
Nhục nhã
Gì gì
Thuyền. Sóng cả.
Chiếc lá:
Đời người.
khóc?
- Cóc
Cười!

II
Trầm - Trầm
Về đất đen,
Cùng đèn sáng.
Mối
Mây.
Ai quá hay?
Ai bợp tai?
Ai sáng? ư?
Thanh tư.
Tư thủ.
Hủ!