Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/04/2019 16:50, số lượt xem: 144

Dòng nước mát
Con suối cạn
Vòi voi phun...

Voi phun tắm
Lũ ngựa vằn
Tình bạn...

Khô cằn
Cháy khát
Hoang sa mạc...

Cây khô cháy
Động vật thèm
Giọt nước cuối...

Suối cạn
Voi thò vòi
Bì bõm

Ngựa vằn
Con voi đến
Tắm cho nhau...

11.01.2014