Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/01/2021 11:58, số lượt xem: 92

Tửu khóc đêm nhiều những khúc say
Thương người với mãi trắng bàn tay
Từ hồi vác mộng may lìa bỏ
Trước lúc gieo mơ lộc vưỡn bày
Thế thái cong hình đau cửu vạn
Tâm tư vẹo bóng nhọc dân cày
Tha hương lắm bận như thế đấy
Tửu khóc đêm nhiều những khúc say…

05-01-2021