Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/09/2015 08:57, số lượt xem: 298

Say là phó mặc chuyện đời
Say là quên hết những lời nhớ quên
Say là thẩm nghĩa có bền
Say là thấy tỏng đồng tiền sợ bia
Say là nhọc lũ đòi chia
Say là lẫn lộn râu ria nói cười
Say là nhớ chẳng đúng nơi
Say là nhầm đó vợ tôi với người
Say là "nước tát" như chơi
Say là thấy đất cùng trời gần hơn
Say là chẳng thấy cô đơn
Màn trời chiếu đất. mộng ơn muôn loài...

30-08-2015