Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/07/2020 13:22, số lượt xem: 102

Ai làm vỡ mộng khiến ta đau
Tứ phía tang thương một sắc màu
Vị ngọt đâu còn... chua tới trước
Men cay chợt có... đắng theo sau
Thề nguyền vỡ ối vàng thau bỏ
Hẹn ước sai li bạc khối nhàu
Giọt lệ vẫn hầu trên khoé mắt
Thương người cố níu chỉ chờ... lau...

27-07-2020