Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/09/2015 09:02, số lượt xem: 425

Kỉ niệm xưa tìm thấy bóng quê
Con sông, bến nước gọi ai về
Câu hò thiếu nữ phiêu tìm mộng
Tiếng sáo trai làng quyện giấc mê
Hỡi kẻ tha hương thèm tiếng sóng
Này người kiếm cội nhớ hương đê
Thuyền mây nhẹ chuyến đương dành chỗ
Một khắc cùng ôn những hẹn thề...

21-09-2015