Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/10/2017 18:04, số lượt xem: 264

Cầu vàng nắng lửa triền miên
Bùn sâu nẻ gót chân chim đầu mùa
Loang loang đáy mắt nằm chờ
Mỡ gà rục rịch sấm vừa tới nơi.

Rạ xanh lả nắng mồ côi
Mây đen chốt chặt cửa trời tối om.

Gió đồng gánh thóc về thôn
Bà còng chạy chợ chiều hôm mưa rào
Áo mưa tơi tả áo bào
Guồng rơm bó chổi ụp vào nón mê
Vết bùn lầy lội chân đê
Người phơi lưng lót lối về cơn giông.

Khoé chiều éo sữa làm bông
Quàng tay dẫn mảnh liềm cong đợi mùa
Bù nhìn ngủ gật sau chùa
Hoa sen đầu hạ cũng vừa bay hương.

Lửng diều tiếng quạ kêu sương
Bẵng đi một cái cỏ trường đã phai
Cuối mùa mây vá Châu Mai
Mẹ đi đơm hạt nối dài mùa sau.

Áo người lại bấm bùn nâu
Guồng quay nhói ở trên đầu tóc rơm.

6/6/2017