Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/12/2017 16:06, số lượt xem: 375

Ai cười đó tiếng ma hời đêm gió
Tiếng dế mèn đứng kì cọ bàn chân
Tiếng lá rụng khà khà quanh bãi vắng
Chuột giễu hành đội mồ đón âm binh.

Ai cười đó nấm mồ hoang đêm gió
Thấy rùng mình những chấm đỏ vàng xanh
Cầu Quỷ Ám thả lềnh bềnh xác giấy
Bóng cây khô bật rễ lộn tanh bành.

Ai cười đó vết bùn trên đường xám
Những tiền vàng cháy nhám... Cỏ phanh thây
Tiếng kèn trống để dành từ nắng sáng
Đợi bóng đêm khóc ti tỉ bầy nhầy.

Ai cười đó nước mắc vào gọng vó
Cá mắc vào dăm kẽ nhỏ sương đêm
Bàn tay trắng trương phềnh trên mặt nước
Bỗng quờ vào... giật thót quẳng lên trên.
_______________________________
_______________________________
Ai cười đó lạnh lòng người sương gió
Tự mình cười mắt mình đỏ. Mình cay
Tự mình khóc những cuồng quay. Mình chết
Tóc so le nằm bết bệt trên bùn.

Ai cười đó giật mình ai cười đó
Ta cởi trần đêm méo mó nằm đau
Ta vất vưởng giữa mùi tanh chiếu cói
Áo cỏ nghe đã lún phún trên đầu.

20/11/2017