Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: nam giang (1) thất ngôn tứ tuyệt (4) thơ xưa (1)
Đăng ngày 24/03/2021 17:19, số lượt xem: 179

Giang Nam quanh co dưới chân núi
Sơn thuỷ hữu tình giữ chân ai
Đất xưa người cũ hoạ cũng tài
Ngắm cảnh người xưa thật lắm đức.

Hà Nội, 18/3/2021