Chưa có đánh giá nào
Nước: Algeria
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hocine Bouzaher (1 bài)
- Kateb Yacine (1 bài)
- Mohammed Dib (4 bài)
- Marie-Louise-Taos Amrouche (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 13/08/2008 19:57 bởi hongha83
Nabile Farès (1940-) sinh tại Collo, nước Algérie và định cư tại Pháp. Đã chiến đấu trong đạo quân giải phóng quê nhà cho đến ngày đạt được nền độc lập của Algérie.

Tác phẩm:
- Tiếng hát cây ôliu (Le Champ des oliviers, 1972)
- Ký ức người vắng mặt (Mémoire de l'absent, 1974)

Nguồn:
1. Một vườn thơ năm châu/ NXB Văn học, 1999
2. http://fr.wikipedia.org/wiki/Nabile_Far%C3%A8s