22.50
4 bài thơ
Tạo ngày 26/04/2018 11:31 bởi tôn tiền tử
Tập thơ Yêu lần nào cũng đau (NXB Trẻ, 2015), gồm 56 bài thơ.