Anh đừng tin cuộc đời
Đừng tin vào phận người
Đừng tin cả thần thánh
Nhưng! Hãy tin em thôi

Em - Đàn bà mãnh liệt
Nồng cháy và bạo tàn
Em khát khao, bỏng rát
...Nhưng anh muốn... Vẫn ngoan!

Em - Đàn bà yếu mềm
Ướt mắt và rên rỉ
Nhu nhược, cả tin nữa
Nhưng... anh cần... vẫn đi

Vậy sao phải tin trời
Toàn mây và nắng cháy
Chỉ cho anh bão tố
Và những đợt rát tay

Vậy tin gì phận người
Ngắn ngủi và đa mang
Buồn phiền cùng lo lắng
Vụt mất sau khói nhang

Anh muốn tin thần thánh
Chỉ qua lời thỉnh cầu
Chỉ qua dòng kinh mỏng
Nhắm mắt... tan lo âu?

Hãy tin vào môi em
Mềm hôn và say đắm
Hãy tin vào tim em
Nuôi cuộc tình sâu đậm.


Nguồn: Nồng Nàn Phố, Anh ngủ thêm đi anh, em phải dậy lấy chồng, NXB Văn học, 2014