25.00
33 bài thơ
Tạo ngày 29/08/2019 13:13 bởi tôn tiền tử
Tập thơ Mang san hà đổi lấy duy nhất một người thương (NXB Lao động, 2018), gồm 46 bài thơ.