93.89
20 bài thơ
Tạo ngày 26/04/2018 11:13 bởi tôn tiền tử
Tập thơ Anh ngủ thêm đi anh, em phải dậy lấy chồng (NXB Văn học, 2014), gồm 49 bài thơ.