南鄉子-何處淬吳鉤

何處淬吳鉤?
一片城荒枕碧流。
曾是當年龍戰地,
颼颼。
塞草霜風滿地秋。

霸業等閑休,
躍馬橫戈總白頭。
莫把韶華輕換了,
封侯。
多少英雄只廢丘。

 

Nam hương tử - Hà xứ thối Ngô câu

Hà xứ thối Ngô câu?
Nhất phiến thành hoang chẩm bích lưu.
Tằng thị đương niên long chiến địa,
Sưu sưu.
Tái thảo sương phong mãn địa thâu (thu).

Bá nghiệp đẳng nhàn hưu,
Dược mã hoành qua tổng bạch đầu.
Mạc bả thiều hoa khinh hoán liễu,
Phong hầu.
Đa thiểu anh hùng chỉ phế khâu.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Long

Tôi kiếm báu nơi nao?
Một mảnh thành hoang soi nước mau.
Hồi trước đây từng là chiến địa,
Ầm ào.
Ngọn cỏ vùng biên sương gió thâu.

Nghiệp bá bỗng còn đâu,
Thúc ngựa khua mâu thoắt bạc đầu.
Chớ rẻ xuân xanh mà đổi lấy,
Phong hầu.
Anh kiệt cũng vùi nấm mộ sâu.

Du ư nghệ
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hải Đường

Gươm nhuốm máu nào nơi?
Một mảnh thành hoang nước biếc trôi.
Kìa chốn năm nao từng chiến địa,
Sục sôi.
Cỏ ải sương thu nhuộm sắc rồi.

Bá nghiệp cũng phai phôi.
Phóng ngựa vung thương tóc trắng bay,
Danh hão tuổi xanh xin chớ đổi,
Phí hoài.   
Anh hùng bao kẻ mộ hoang thôi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Đâu chốn luyện Ngô câu?
Một dải thành hoang gợn sóng sầu
Từng là chiến trường sôi thuở ấy
Ào ào
Thu thảo biên cương gió nhuộm màu

Nghiệp bá vụt tan mau
Vung mác phi nhanh cũng bạc đầu
Chớ bỏ thanh xuân ra đánh đổi
Phong hầu
Bao đấng anh hùng ngã mộ sâu

25.00
Trả lời