憶江南

昏鴉盡,
小立恨因誰?
急雪乍翻香閣絮,
輕風吹到膽瓶梅。
心字已成灰。

 

Ức Giang Nam

Hôn nha tận,
Tiểu lập hận nhân thuỳ?
Cấp tuyết sạ phiên hương các nhứ.
Khinh phong xuy đáo đảm bình mai,
Tâm tự dĩ thành hôi.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tôn Nhan

Chim quạ hoàng hôn hết
Đứng không hận vì ai?
Tuyết bay chợt quấn hương quấn quýt
Gió lùa nhẹ thổi bình phong ngoài
Tấm lòng tro lạnh rồi


Nguồn: Từ điển văn học cổ điển Trung Quốc, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khoái Nhị Trà

Đàn quạ khuất,
Chiều đứng hận vì ai?
Dồn dập tuyết rơi che gác kín
Hắt hiu gió thoảng thổi bình mai
Hương thắp đã tro rồi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Chiều tan quạ
Đứng hận cũng do ai?
Tuyết trút vội đưa hương gác vắng
Hơi bay thoang thoảng đến bình mai
Tâm đã cháy tan rồi

15.00
Trả lời