Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/09/2017 17:09, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Mun Mi vào 29/10/2017 10:53, số lượt xem: 494

Phiên âm:
Độc cô hốt kiến tình quân khứ,
Nhất vạn đông thống, ngã tương tư.
Ô hô! Ai tai! Quân Vương hề Quân Vương,
Vạn sự điêu linh - nhất tàn thư.

Dịch nghĩa:
Cô đơn hoảng hốt thấy chàng yêu đi mất,
Một vạn đau đớn (trong tim này), thiếp thương nhớ.
Thương thay! Buồn vậy! Đức Vua chừ Đức Vua!
Vạn sự héo hon (của thiếp đây chỉ vỏn vẹn như) một tàn thư (gửi cho chàng).

Dịch thơ:
Mình thiếp hoảng trông chàng giã từ,
Ngàn vạn đau đớn thiếp tương tư.
Ô hô! Ai tai! Đức Vua ơi Đức Vua!
Ngàn vạn héo hon thiếp, gửi trong thư.