25.00
1 người thích
Đăng ngày 02/05/2017 20:47, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Mun Mi vào 05/11/2017 11:37, số lượt xem: 411

Phiên âm:
Quân vương sủng ái,
Ngô đích tâm nguyện:
Phu xướng phụ tuỳ,
Quân vương giai lão.

Quân vương thất sủng,
Ngô đích tâm nguyện:
Long thể an khang,
Quân vương đắc thọ.

Dịch nghĩa:
(Khi) Đức vua sủng ái,
Tim thiếp (vẫn chỉ) ước mong (rằng):
Chồng xướng lời, vợ đáp lại,
Cùng đức vua sống đến già.

(Khi) Đức vua thất sủng,
Tim thiếp (cũng chỉ) ước mong (rằng):
Cơ thể Rồng (của Đức vua được) an khang,
(Và) Đức vua được (hưởng) thọ.

Dịch thơ:
Được lòng Quân Vương sủng và ái,
Tim thiếp chỉ ước một ngày mai:
Đồng một lòng. Chồng xướng vợ theo,
Cùng sống đến ngày Đầu bạc mái

Mất lòng Quân Vương cũng chẳng sao,
Tim thiếp cũng chẳng dám mơ cao.
Một lòng: Long thể được an khang,
Và tuổi của chàng tựa như sao.