Có giọt lệ nào trong mắt em
Là lời duy nhất của riêng em
Khi anh nói rằng rồi sẽ khác
Không còn thấy nữa anh và em

Anh biết rằng trong phút giây này
Em giữ cho anh ở lại đây
Vài lần ta có điều lầm lỗi
Nước mắt đã làm bao đổi thay

Có giọt lệ nào trong mắt em
Tình cờ anh đã nhận ra thêm
Anh nhận ra rằng trong hai đứa
Anh là người may mắn hơn em
.
Biết lỗi của anh cũng đã nhiều
Vì anh em khóc biết bao nhiêu
Anh có cả trăm lần như thế
Và cả trăm lần anh vẫn yêu

Có giọt lệ nào trong mắt em
Anh hiểu thật nhiều anh yêu em
Yêu em và muốn rằng em biết
Anh thèm chiêm ngưỡng miệng cười em

Có giọt lệ nào trong mắt em
Là lời duy nhất của riêng em
Mắt em có lệ nhoà trong mắt
Anh muốn nhìn em nụ cười em

Có giọt lệ nào trong mắt em
Anh hiểu thật nhiều anh yêu em


14.3.16