Cho Tình thổn thức đêm nay;
Để em hứng tiếng thở dài của anh;
Ngủ nhiều, sao được dỗ dành,
Vì khi ngủ sẽ không thành yêu đương.

Sợ gì; đế chế tình nhân
Niềm đau không lớn để cần dựng xây
Khi yêu tim có thở dài,
Đau chung cũng để cho hài lòng nhau.

Cơn đau tình ái lắng sâu:
Để ngăn nó, hãy nói nhau một lời.
Tình yêu, đừng để nửa vời.
Nhưng em sợ, cứ kệ trời đi em!

Chịu đau để ngọt ngào thêm?
Tuân theo đạo luật có đem ngọt ngào?
Trái tim làm chủ ngọt ngào,
Trên em, Tình ái như là quân vương;

Đầu hàng đi, hỡi thánh thần!
Phục tùng ý nguyện ân cần yêu thương;
Hãy yêu khi còn quyến hương,
Thời gian qua mất không còn trở lui.