đẹp ngọn gió
đẹp lá cây

gần ta ai gọi
gần ta ai quên

lời mật đắng
giành cho kẻ cường quyền

và chẳng một tiếng trả lời
nét mặt như bị giầm ngâm


Nguồn: Một vườn thơ năm châu, NXB Văn học, 1997.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)