trải dài một thân cây
vây nó bằng ánh ngày

nâng sự mát lành lên
từ xe chở nhựa cây

Em yêu ơi không gian
cái mà em sẽ được tặng


Nguồn: Một vườn thơ năm châu, NXB Văn học, 1997.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)