nơi kia
lầ sơn thuỷ hữu tình

anh chờ em
tại đó

sẽ đẹp biết bao
trên các bờ sông tuổi đương thì

và em sẽ đẹp tuyệt vời
em có biết không em?


Nguồn: Một vườn thơ năm châu, NXB Văn học, 1997.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)