Chưa có đánh giá nào
Nước: Bungary
2 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Nicola Vapzarov (18 bài)
- Athanas Daltchev (4 bài)
- Nicola Furnadzhiev (1 bài)
- Maria Grubeshlieva (1 bài)
- Hristo Smirnenski (6 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Xuân Diệu (2 bài)
Tạo ngày 08/04/2008 01:24 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 13/11/2008 02:16 bởi hongha83
Mladen Isaev (Младен Исаев, 1907-1991) sinh tại một làng miền núi Ban-căng ở tây bắc nước Bungari. Thời niên thiếu, đã tham gia cuộc khởi nghĩa (tức Khởi nghĩa tháng chín năm 1923), phải ẩn cư sang Serbi, trở về nước năm 1929. Nhiều lần bị đưa ra toà án phát xít, bị giam cầm. Ngày Giải phóng 1944, nhà thơ đầu quân đi đánh Đức quốc xã. Sau đó làm thư ký Hội nhà văn. Tên nhà thơ có nghĩa là "tuổi trẻ", và thơ anh giữ bản sắc trẻ.

Tác phẩm:
- Đám cháy, 1932
- Rạng đông, 1936
- Thơ trên báng súng, 1947
- Những chân trời rạng sáng, 1953

(do hongha83 gửi)