Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 26/03/2012 11:26

Napoleon

Děti, kdy se narodil
Napoleon Bonaparte,
ptá se učitel.

Před tisíci lety, říkají děti.
Před sto lety, říkají děti.
Loni, říkají děti.
Nikdo neví.

Děti, co udělal
Napoleon Bonaparte,
ptá se učitel.

Vyhrál válku, říkají děti.
Prohrál válku, říkají děti.
Nikdo neví.

U nás měl řezník psa,
ríká František,
jmenoval se Napoleon.

Rezník ho bil a pes umřel
hlady
před rokem.

A všem dětem je ted líto
Napoleona.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Duyên Tâm

Các em
Napoleon được sinh ra
năm nào
thầy giáo hỏi

Một nghìn năm trước, bọn trẻ nói
Năm ngoái, bọn trẻ nói
Không ai biết

Các em
Napoleon đã làm gì
thầy giáo hỏi

Đã chiến thắng trong chiến tranh, bọn trẻ nói
Đã thua trong chiến tranh, bọn trẻ nói
Không ai biết

Ông hàng thịt chỗ em có một con chó
Ông ấy gọi nó là Napoleon
František nói
Ông ấy thường đánh nó và con chó đã chết
vì đói
hồi năm ngoái

Và tất cả bọn trẻ giiờ đây đều thương
Napoleon


Nguồn: Tạp chí Thơ (số 4-2010), Hội nhà văn Việt Nam
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản tiếng Pháp của Jean-Gaspard Páleníček

Napoléon


Mes enfants, quand donc est né
Napoléon Bonaparte,
demande le maître.

Il y a mille ans, disent les enfants.
Il y a cent, disent les enfants.
L'année dernière, disent les enfants.
Personne ne sait.

Mes enfants, qu'a donc fait
Napoléon Bonaparte,
demande le maître.

Il a gagné la guerre, disent les enfants.
Il a perdu la guerre, disent les enfants.
Personne ne sait.

Chez nous, le boucher avait un chien,
dit František,
il s'appelait Napoléon.

Le boucher le battait et le chien est mort
de faim
il y a un an.

Et à présent, tous les enfants ont pitié
de Napoléon.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời