Hãy đến mở cửa
Có thể phía ấy là ngoài trời
cái cây hay cánh rừng
hay một thành phố kỳ diệu

Hãy đến mở cửa
Có thể ở đó có con chó đang sục sạo
Có thể ở đó có một khuôn mặt
một con mắt
hoặc một bức tranh
của bức tranh

Hãy đến mở cửa
Nếu ở đo có sương mù
sương mù sẽ tan

Hãy đến mở cửa
Ngay cả khi nơi đó chỉ có
bóng đêm đang qua
ngay cả khi nơi đó chỉ có
gió lồng lộng thổi
ngay cả khi ở đó
chẳng có gì
hãy đến mở cửa

Hay ít ra
cũng có
một cơn gió lùa


Nguồn: Tạp chí Thơ (số 4-2010), Hội nhà văn Việt Nam
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)