Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hảo liễu vào 02/12/2017 14:50

Bài thơ chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch!

Nếu bạn có nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm

A. Dùng thang máy
    đi lên
    được cho phép, với điều kiện

B. Dùng thang máy
    đi xuống
    Không được cho phép, với điều kiện

C. Dùng thang máy
    đi lên được

D. Dùng thang máy
    đi xuống không được

E. Dùng thang máy
    đi lên

F. Dùng thang máy
    đi

G. Dùng thang máy

H. Được Không Được

I. Dùng

J. D–


Dịch từ bản dịch tiếng Anh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Anatomy of a leap into the void (tiếng Anh)

A. Use of the lift
    going up
    is permitted, provided

B. Use of the lift
    going down
    is not permitted, provided

C. Use of the lift
    going up is

D. Use of the lift
    going down is not

E. Use of the lift
    going up

F. Use of the lift
    going

G. Use of the lift

H. Is     Is not

I. Use

J. U—

Chưa có đánh giá nào
Trả lời