Chúng ta
vi giải phẫu một con cá voi
để mang đến cho loài người
sự chắc chắn

William Carlos WilliamsChúng ta có
bản đồ vạn vật
cho vi khuẩn
chúng ta có
bản đồ vạn vật
cho vũ trụ

Chúng ta có
đại kiện tướng cờ vua
làm từ các mạch điện

Nhưng hơn tất cả
chúng ta có
khả năng phân loại những hạt đậu
vốc nước trong vòng tay
tìm kiếm
chiếc đinh ốc
dưới gầm ghế sôpha
hàng giờ

Điều đó
cho chúng ta
Đôi cánh


Nguồn: Tạp chí Thơ (số 4-2010), Hội nhà văn Việt Nam
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)