Đoàn quân ấy toả mùi thơm của xăng và cỏ dại
Tháng Năm xưa đón họ trở về
Những hạt mưa bay trên sông Vôntava
Như cũng vương mùi thuốc lá đen của lính

Không khí như điên lên, như nhiễm điện
Những hàng cây bên đường cành lá xum xuê
Cũng bừng lên như vầng hào quang sau tiếng nổ

Họ toả mùi thơm của xăng và cỏ dại
Buổi sáng nào họ kéo pháo qua đây
Đất nước chúng tôi như tập bài hát nằm trong cái kẹp thẫm đen màu máu
Được những người lính Hồng quân mở ra trong Tháng Năm này

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)