Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 22/01/2022 16:27

Én về phố cũ tìm nhau
Sài Gòn mấy mái nhà đâu vắng rồi!?
Một năm mất ba vạn người
Sài Gòn biên sử nghẹn lời cổ kim.

Xuân này đời sẽ nhớ thêm
Bao nhiêu người thác không tên bia đề
Bạc tiền mấy kẻ máu mê
Lương tri đem bán phủ phê bao ngày!?

Thú hoang lên đỉnh lâu đài
Cho người chới với chuỗi dài nạn tai!
Nghiệp đời vay trả trả vay
Chùa chiền đây đó mỗi ngày khấn vang

Ai mua được áo nàng xuân?
Làm sao mua được ả trăng diễm tình
Sao mua được chốn an bình
Tứ thời giông gió lôi đình ai ngăn!

Đất trời hò hẹn vào xuân
Cứ hoang mang với bâng khuâng làm gì...
Đời người như một chuyến đi
Qua bờ bến tạm sinh - ly... có gì!?


21.1.22