Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 23/01/2022 10:35

Xuân về giữa cuộc bể dâu
Vui gì xuân nhỉ?
Mắt sâu nghi ngờ!
Thương sao đất nước ngàn thơ
Vì đâu nên nỗi bây giờ héo hon?

Tết này chắc sẽ buồn hơn
Vui gì với cảnh sông hờn núi đau!
Mạt thời đầy những hư hao
“Đào hoa y cựu” có sầu xuân nay…

Hương trầm không gió mà bay
Ngả nghiêng “tam bảo” Như Lai vẫn cười
Bồ đề lá vẫn xanh tươi
Nắng reo trên ngói trăng ngời bên hiên

Én về bay lượn hồn nhiên
Nghe từ sông núi hồn thiêng vọng lời
Đình tiền
trăng vẫn đến chơi
Một cành mai
cũng
đem trời vào xuân...


23.1.19