Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 14/01/2023 10:02

Én nhớ mùa thương chừ trở lại
Xuân trời xứ sở của đào, mai
Tội quá! Núi sông bao tàn tạ
Để ngày xuân mới luống tàn phai…

Em bỏ Sài Gòn… bỏ tôi đây
Mặc áo lưu vong giấu trang đài
Bỏ lại công viên chiều ghế đá
Bỏ lại con đường lá me bay…

Xuân đến sao lòng thoáng mưa bay
Thương dáng xuân nay quá hao gầy
Xứ Đoài xuân đến nhìn mây trắng
Chắc buồn lên mắt người Sơn Tây…

Xuân đến tôi cùng tôi ở đây
Đếm bụi ngày qua chất thêm đầy
Không đủ che đi từng hoang phế
Non nước xuân ngày thêm đắng cay!


13.1.20
(tháng Chạp quê hương)