Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/09/2020 20:44, số lượt xem: 76

Vay em một mớ tóc huyền
Để anh cột bến thuyền quyên em về
Bỏ đời giặt áo sơn khê
Để tay dệt phím gọi khuê các về

Vay em một mớ tóc thề
Để anh cột mãi tình quê hương này
Trả ngày mắt lệ hờn cay
Ta về cởi áo gọi tay hẹn hò...

Vay em vai trắng đôi bờ
Để anh trả hết bơ vơ cuộc đời
Trả ngày hiu hắt trên môi
Để môi xuống vực, lên đồi hát ca

Vay thêm tiếng thở thật thà
Cho em đọng mãi thiết tha đêm ngày
Vay em cả sợi tóc phai
Cột tim anh lại theo ngày yêu em...

Hè 2 ngàn 15.