Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 22/12/2022 11:17

Vì sao em không hỏi
Về những ngày xa xưa
Quê hương trong thời buổi
Nung kiếm rèn chí trai

Khi non sông bờ cõi
Bị giặc thù tấn công
Người người chung tiếng nói
Quyết gìn giữ non sông

Việt Nam thời nhà Lý
Đã chôn xác quân thù
Dưới dòng sông Như Nguyệt
Để tiếng rền thiên thu

Việt Nam thời nhà Trần
Với ba lần xung trận
Cho quân thù tan tác
Máu nhuộm Bạch Đằng Giang

Việt Nam thời nhà Lê
Quân thù thêm khiếp vía
Bêu tướng giặc rơi đầu
Chi Lăng là mộ địa

Vì sao em không hỏi
Với những người hôm nay
Sao người xưa đánh giặc
Mà người nay không hay?!


2008